Ишонч тел.: 71-289-62-16

"G'alla alteg" АЖ Бошқарув Тузилмаси

Izoh:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.04.2015 yildagi № УП-4720 "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi" farmoniga asosan jamiyatning boshqaruv tuzilmasi ishlab chiqildi va 29.05.2015 dagi aksiyadorlar umumiy yi'g'ilishida tasdiqlandi hamda lavozim va bo'limlar nomini o'zgartirish orqali amaliyotga joriy qilindi.