Ишонч тел.: 71-289-62-16

"G'alla alteg" aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining emissiya risolasi