Ишонч тел.: 71-289-62-16

Эмитентнинг 2017 йил тўққиз ой якунлари бўйича ҳисоботи

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Galla-Alteg Aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

Galla-AltegAJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шахар

Почта манзили:

100060, Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй.

Электрон почта манзили:*

gallaalteg@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

www.gallaalteg.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Тошкент ш. “AGROBANK АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали

Ҳисоб рақами:

20210000100232461001

МФО:

00454

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

№ 07-000193   25.09.2014 й.

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

200547594

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

00959694

ХХТУТ:

19211

МҲОБТ:

1726290

5.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи


Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1. Узоқ муддатли активлар

 

 

 

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300)

010

28 589 902

26 614 981

Эскириш суммаси

011

10 576 236

11 668 912

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011)

012

18 013 666

14 946 069

Номоддий активлар:

 

 

 

Бошланғич қиймати (0400)

020

 

 

Амортизация суммаси (0500)

021

 

 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021)

022

 

 

Узоқ муддатли инвестициялар, жами

(сатр.040+050+070+080), шу жумладан:

030

1 142 806

2 393 506

Қимматли қоғозлар

040

409 441

409 441

Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

728 365

1 979 065

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

 

 

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

 

 

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

5 000

5 000

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

496 369

8 818

Капитал қуйилмалар (0800)

100

1 155 493

1 001 738

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940)

110

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

120

 

 

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120)

130

20 808 334

18 350 131

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан:

140

 

38 816 493

 

66 269 204

Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600)

150

37 666 940

63 634 442

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

Тайёр махсулот (2800)

170

 711 766

2 191 672

Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси)

180

437 787

443 090

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

 

 

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

 

 

Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310)

210

16 612 758

7 339 924

шундан: муддати ўтган

211

 

 

Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

115 528

181 229

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

240

9 770

2 557 662 

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

33 300

68 060

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

15 117 578

3 960 812

Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

144 427

57 110

Мақсадли давлат жамғармалари  ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари  (4500)

280

9 913

5 444

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

 

118

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

111 284

87 198

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

1 070 958

422 331

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

223 302

948 818

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

 

 

Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

37 752

213 580

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

21 394

3 234

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

164 156

9 265 004

Қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

 

 

Бошқа жорий активлар (5900)

380

232 813

 

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380)

390

55 885 366

83 090 946

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

76 693 700

101 441 077

Пассив

 

 

 

I. Ўз маблағлари манбалари

 

 

 

Устав капитали (8300)

410

639 863

639 863

Қўшилган капитал (8400)

420

249 909

249 909

Резерв капитали (8500)

430

5 040 765

4 584 383

Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600)

440

 

 

Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

3 577 877

3 374 009

Мақсадли тушумлар (8800)

460

 

 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)

470

19 600

19 600

I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470)

480

9 528 014

          8 867 764

II. Мажбуриятлар

 

 

 

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами

(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

8 267 009

7 685 537

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

 

 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120)

520

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 

530

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

 

 

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

 

 

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

 

 

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

8 267 009

7 685 537

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

 

 

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900)

590

 

 

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760)

600

58 898 677

84 887 776

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

35 469 964

49 286 946

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

602

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

2 484 947

7 026 965

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз  (6120)

630

28 486 858

37 667 582

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)

640

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

273 671

273 671

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

1 125 030

975 238

Олинган бўнаклар (6300)

670

 

 

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

916 585

1 044 572

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

 

 

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

790 212

913 183

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

297 749

522 534

Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

867 907

848 962

Қисқа муддатли  банк кредитлари (6810)

730

8 793 676

1 140 266

 

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

14 635 037

34 460 564

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

 

 

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

227 005

14 239

II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)

770

67 165 686

92 573 313

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

76 693 700

101 441 077

6.

 

 

 

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

 

 

даромадлар (фойда)

 

 

 

Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум

010

67 547 356

 

79 195 703

 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи

020

 

57 281 521

 

68 646 608

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

10 265 835

 

10 549 095

 

Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:

040

 

9 054 672

 

9 009 880

Сотиш харажатлари

050

 

109 455

 

111 197

Маъмурий харажатлар

060

 

947 258

 

1 093 938

Бошқа операцион харажатлар

070

 

7 997 959

 

7 804 745

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

 

 

 

 

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

1 050 329

 

651 371

 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)

100

2 261 492

 

2 190 586

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

301 371

 

49 758

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

1 835

 

15 360

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

262 500

 

17 527

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар

140

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

37 036

 

16 871

 

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

(сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

 

808 910

 

1 060 302

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

 

808 910

 

1 060 302

Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

 

 

 

 

Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

1 753 953

 

1 180 042

 

Фавқулотдаги фойда ва зарарлар

230

 

 

 

 

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

1 753 953

 

1 180 042

 

Даромад (фойда) солиғи

250

 

428 331

 

269 514

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

 

105 903

 

71 614

Ҳисобот даврининг соф фойдаси  (зарари)

(сатр.240-250-260)

270

1 219 719

 

838 914

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:                                                                                                           Қ.Т.Қувватов


Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:
                                                                                                                           А.М.Эшмаматов


Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:                                                             Ж.Бурхонов

Эмитентнинг 2017 йил биринчи ярим йил якунлари бўйича ҳисоботи

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Galla-Alteg Aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

Galla-AltegAJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шахар

Почта манзили:

100060, Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй.

Электрон почта манзили:*

gallaalteg@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

www.gallaalteg.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Тошкент ш. “AGROBANK АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали

Ҳисоб рақами:

20210000100232461001

МФО:

00454

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

№ 07-000193   25.09.2014 й.

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

200547594

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

00959694

ХХТУТ:

19211

МҲОБТ:

1726290

5.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи


Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1. Узоқ муддатли активлар

 

 

 

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300)

010

28 589 902

28 586 361

Эскириш суммаси

011

10 576 236

11 828 280

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011)

012

18 013 666

16 758 081

Номоддий активлар:

 

 

 

Бошланғич қиймати (0400)

020

 

 

Амортизация суммаси (0500)

021

 

 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021)

022

 

 

Узоқ муддатли инвестициялар, жами

(сатр.040+050+070+080), шу жумладан:

030

1 142 806

1 133 806

Қимматли қоғозлар

040

409 441

409 441

Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

728 365

719 365

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

 

 

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

 

 

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

5 000

5 000

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

496 369

8 818

Капитал қуйилмалар (0800)

100

1 155 493

1 001 738

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940)

110

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

120

 

 

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120)

130

20 808 334

18 902 443

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан:

140

 

38 816 493

 

56 236 693

Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600)

150

37 666 940

55 235 954

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

Тайёр махсулот (2800)

170

 711 766

550 190

Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси)

180

437 787

450 549

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

 

 

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

 

 

Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310)

210

16 612 758

17 146 672

шундан: муддати ўтган

211

 

 

Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

115 528

172 437

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

240

9 770

3 059 101

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

33 300

66 372

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

15 117 578

13 040 365

Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

144 427

159 812

Мақсадли давлат жамғармалари  ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари  (4500)

280

9 913

3 071

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

 

 

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

111 284

51 300

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

1 070 958

594 096

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

223 302

998 466

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

 

 

Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

37 752

167 348

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

21 394

1 587

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

164 156

829 531

Қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

 

 

Бошқа жорий активлар (5900)

380

232 813

 

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380)

390

55 885 366

74 381 831

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

76 693 700

93 284 274

Пассив

 

 

 

I. Ўз маблағлари манбалари

 

 

 

Устав капитали (8300)

410

639 863

639 863

Қўшилган капитал (8400)

420

249 909

249 909

Резерв капитали (8500)

430

5 040 765

4 935 211

Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600)

440

 

 

Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

3 577 877

3 170 136

Мақсадли тушумлар (8800)

460

 

 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)

470

19 600

19 600

I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470)

480

9 528 014

9 014 719

II. Мажбуриятлар

 

 

 

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами

(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

8 267 009

8 535 223

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

 

 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120)

520

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 

530

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

 

 

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

 

 

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

 

 

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

8 267 009

8 535 223

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

 

 

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900)

590

 

 

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760)

600

58 898 677

75 734 332

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

35 469 964

74 204 657

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

602

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

2 484 947

32 866 230

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз  (6120)

630

28 486 858

36 247 576

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)

640

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

273 671

273 671

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

1 125 030

975 543

Олинган бўнаклар (6300)

670

 

 

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

916 585

1 240 876

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

 

 

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

790 212

713 178

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

297 749

1 050 599

Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

867 907

816 466

Қисқа муддатли  банк кредитлари (6810)

730

8 793 676

1 529 675

 

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

14 635 037

 

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

 

 

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

227 005

20 518

II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)

770

67 165 686

84 269 555

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

76 693 700

93 284 274

6.

 

 

 

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

 

 

даромадлар (фойда)

 

 

 

Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум

010

46 104 172

 

51 788 653

 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи

020

 

38 170 737

 

44 275 957

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

7 933 435

 

7 512 696

 

Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:

040

 

6 649 461

 

6 134 972

Сотиш харажатлари

050

 

61 207

 

86 369

Маъмурий харажатлар

060

 

605 376

 

689 299

Бошқа операцион харажатлар

070

 

5 982 878

 

5 359 034

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

 

 

 

 

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

383 595

 

217 155

 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)

100

1 667 569

 

1 594 879

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

274 409

 

32 751

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

1 835

 

 

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

259 531

 

17 527

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар

140

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

13 043

 

15 224

 

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

(сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

 

352 874

 

726 380

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

 

352 874

 

726 380

Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

 

 

 

 

Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

1 589 104

 

901 250

 

Фавқулотдаги фойда ва зарарлар

230

 

 

 

 

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

1 589 104

 

901 250

 

Даромад (фойда) солиғи

250

 

349 530

 

210 988

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

 

99 166

 

55 221

Ҳисобот даврининг соф фойдаси  (зарари)

(сатр.240-250-260)

270

1 140 408

 

635 041

 

 

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:                                                                                                           Қ.Т.Қувватов


Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:
                                                                                                                           А.М.Эшмаматов


Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:                                                             Ж.Бурхонов

Эмитентнинг 2017 йил биринчи чорак якунлари бўйича ҳисоботи

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное:"G'alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:"G'alla-Alteg" AJ
Наименование биржевого тикера:Нет
2КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Эльбек,37
Почтовый адрес:г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Эльбек,37
Адрес электронной почты:info@gallaalteg.uz
Официальный веб-сайт:www.gallaalteg.uz
3БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка:"Агробанк" АТБнинг Тошкент вилоят филиали
Номер расчетного счета:20210000100232461001
МФО:00454
4РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом:193
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):200547594
присвоенные органами государственной статистики
КФС:144
ОКПО:959694
ОКОНХ:19211
СОАТО:1726290
5Бухгалтерский баланс
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства:000
по первоначальной стоимости (01,03)01028589902.0028574334.00
Сумма износа (0200)01110576236.0011221603.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)01218013666.0017352731.00
Нематериальные активы:000
по первоначальной стоимости020
Сумма амортизации (0500)021
по остаточной стоимости (020-021)022
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.0301142806.001133806.00
Ценные бумаги (0610)040409441.00409441.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)050728365.00719365.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)070
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)0805000.005000.00
Оборудование к установке (0700)090496369.008818.00
Капитальные вложения (0800)1001155493.001014819.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)110
Из нее просроченная111
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)13020808334.0019510174.00
II. Текущие активы
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе14038816493.0036998866.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)15037666940.0035329406.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)160
Готовая продукция (2800)170711766.001214301.00
Товары (2900 за минусом 2980)180437787.00455159.00
Расходы будущих периодов (3100)190
Отсроченные расходы (3200)200
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)21016612758.0016827608.00
из нее: просроченная211
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)220115528.00153592.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)2409770.003731.00
Авансы, выданные персоналу (4200)25033300.0081712.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)26015117578.0014835033.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)270144427.00391534.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)2809913.007839.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)290
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)300111284.0060122.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)3101070958.001294045.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:320223302.00599542.00
Денежные средства в кассе (5000)330
Денежные средства на расчетном счете (5100)34037752.00585390.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)35021394.001403.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)360164156.0012749.00
Краткосрочные инвестиции (5800)370
Прочие текущие активы (5900)380232813.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)39055885366.0054426016.00
ВСЕГО по активу баланса 130+39040076693700.0073936190.00
ПАССИВ
I. Источники собственных средств
Уставной капитал (8300)410639863.00639863.00
Добавленный капитал (8400)420249909.00249909.00
Резервный капитал (8500)4305040765.004935450.00
Выкупленные собственные акции (8600)440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)4503577877.003892135.00
Целевые поступление (8800)460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)47019600.0019600.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+3804809528014.009736957.00
II. Обязательства
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)4908267009.008179512.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)491
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность492
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)500
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)510
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)520
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)530
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)540
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)550
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)560
Долгосрочные банковские кредиты (7810)5708267009.008179512.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)580
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)590
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)60058898677.0056019721.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)60135469964.0043867068.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность602
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)6102484947.002871695.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)620
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)63028486858.0036791982.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)640
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)650273671.00273671.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)660
Полученные авансы (6300)6701125030.001577821.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)680916585.00697780.00
Задолженность по страхованию (6510)690
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)700790212.00433697.00
Задолженность учредителям (6600)710297749.00282959.00
Задолженность по оплате труда (6700)720867907.00851908.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)7308793676.002262009.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)74014635037.009890644.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)750
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)760227005.0085555.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)77067165686.0064199233.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)78076693700.0073936190.00
6Отчет о финансовых результатах
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)01021095643.0025516397.00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)02017363439.0022244549.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)0303732204.003271848.00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:0402918827.002597637.00
Расходы по реализации05020632.0046778.00
Административные расходы060272015.00315966.00
Прочие операционные расходы0702626180.002234893.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем080
Прочие доходы от основной деятельности090120808.00101630.00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)100934185.00775841.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:11013043.00113.00
Доходы в виде дивидендов120
Доходы в виде процентов130
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)140
Доходы от валютных курсовых разниц15013043.00113.00
Прочие доходы от финансовой деятельности160
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:170111168.00366667.00
Расходы в виде процентов180111168.00366667.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)190
Убытки от валютных курсовых разниц200
Прочие расходы по финансовой деятельности210
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)220836060.00409287.00
Чрезвычайные прибыли и убытки230
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)240836060.00409287.00
Налог на доходы (прибыль)250163447.0067702.00
Прочие налоги и сборы от прибыли26053809.0027327.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)270618804.00314258.00
7Ответственные
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:Кувватов Кахрамон Турсунмухамадович
Ф.И.О. главного бухгалтера:Эшмаматов АбдумуродМахмудович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:Мансуров Хусейн Мансурович