Ишонч тел.: 71-289-62-16

“Galla-Alteg” АЖнинг 2014 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Galla-Alteg Aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

Galla-AltegAJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шахар

Почта манзили:

100060, Тошкент ш., яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй.

Электрон почта манзили:*

gallaalteg@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

www.gallaalteg.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Тошкент ш. “AGROBANK АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали

Ҳисоб рақами:

20210000100232461001

МФО:

00454

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

 

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

200547594

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

00959694

ХХТУТ:

19211

МҲОБТ:

1726290

5.

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

0,69

 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

0,95

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

0,15

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

12

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

0,08

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

Оддий акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

 

Имтиёзли акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

62 сўм 28 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

24,9 %

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

бир дона қимматли қоғозга сўмда:

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

 

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

Оддий акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

50 189 384.4

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

90 727 715.46

Имтиёзли акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

111 274

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

8.

МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

1.

28.04.2014 й.

С.Ходжиматова

бош хисобчи в.б.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши

таркибдан чиқарилган

2.

28.04.2014 й.

Х.Мирзаев

Филиал бошлиғи

Акциядорларнинг умумий йиғилиши

сайланган

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

 

Қимматли қоғознинг тури:

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

 

Жойлаштириш шакли:

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

 

10.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

1.

2013 йил якуни бўйича йиллик хисоботи

 

28.04.2014 й.

05.05.2014 й.

2.

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

03

02.05.2014 й.

05.05.2014 й.

 

3.

Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар

05

02.05.2014 й.

05.05.2014 й.

 

4.

Эмитет  ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги.

15

 

02.05.2014 й.

 

05.05.2014 й.

 

5.

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш, эмитетнинг қимматли қоғозлари бўйича даромадларни тўлашнинг бошланганлиги ва тугалланганлиги.

16

 

 

02.05.2014 й.

 

 

05.05.2014 й.

 

6.

Жамият афилланган шахсларнинг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнингмиқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар.

19

 

 

02.05.2014 й.

 

 

05.05.2014 й.

 

7.

2014 йил 1-чорак якуни бўйича хисобот

 

21.04.2014 й.

28.04.2014 й.

 

8.

2014 йил II-чорак якуни бўйича хисобот

 

24.07.2014 й.

29.07.2014 й.

 

9.

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

03

12.09.2014 й.

 

12.09.2014 й.

 

10.

Эмитентнинг номи ёки жойлашган ери (почта манзили) ўзгарганлиги

01

25.09.2014 й.

25.09.2014 й.

 

11.

2014 йил III-чорак якуни бўйича хисобот

 

20.10.2014 й.

29.10.2014 й.

 

12.

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

03

31.12.2014 й.

05.01.2015 й.

 

13.

Эмитет  ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги.

15

 

31.12.2014 й.

 

05.01.2015 й.

 

14.

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш, эмитетнинг қимматли қоғозлари бўйича даромадларни тўлашнинг бошланганлиги ва тугалланганлиги.

16

 

 

31.12.2014 й.

 

 

05.01.2015 й.

11.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи


Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1. Узоқ муддатли активлар

 

 

 

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300)

010

10 962 534

11 004 365

Эскириш суммаси

011

5 656 123

6 510 773

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011)

012

5 306 411

4 493 592

Номоддий активлар:

 

 

 

Бошланғич қиймати (0400)

020

 

 

Амортизация суммаси (0500)

021

 

 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021)

022

 

 

Узоқ муддатли инвестициялар, жами

(сатр.040+050+070+080), шу жумладан:

030

574 341

1 054 706

Қимматли қоғозлар

040

409 441

409 441

Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

159 900

640 265

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

 

 

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

 

 

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

5 000

5 000

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

 

849 020

Капитал қуйилмалар (0800)

100

811 584

1 490 672

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940)

110

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

120

 

 

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120)

130

6 692 336

7 887 990

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан:

140

38 594 819

32 925 870

Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600)

150

36 978 310

32 314 063

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

Тайёр махсулот (2800)

170

1 407 883

447 665

Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси)

180

208 626

164 142

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

 

 

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

 

 

Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310)

210

12 149 622

15 981 072

шундан: муддати ўтган

211

 

 

Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

128 424

156 999

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

240

111 317

116

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

11 733

37 197

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

11 637 296

15 065 558

Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

79 014

121 260

Мақсадли давлат жамғармалари  ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари  (4500)

280

5 744

68 940

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

 

 

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

73 802

63 711

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

102 292

467 291

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

 

41 848

 

9 334 595

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

 

 

Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

3 687

2 029

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

637

971

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

 

37 524

 

9 331 595

Қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

480 365

 

Бошқа жорий активлар (5900)

380

950 069

950 069

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380)

390

 

52 216 723

 

59 191 606

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

58 909 059

67 079 596

Пассив

 

 

 

I. Ўз маблағлари манбалари

 

 

 

Устав капитали (8300)

410

639 863

636 863

Қўшилган капитал (8400)

420

249 909

249 909

Резерв капитали (8500)

430

2 636 950

2 634 100

Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600)

440

 

 

Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

1 265 739

1 580 380

Мақсадли тушумлар (8800)

460

 

 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)

470

19 600

19 600

I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470)

480

4 812 061

5 123 852

II. Мажбуриятлар

 

 

 

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами

(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

 

 

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

 

 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120)

520

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 

530

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

 

 

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

 

 

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

 

 

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

 

 

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

 

 

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900)

590

 

 

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760)

600

 

54 096 998

 

61 955 744

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

29 185 169

34 962 041

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

602

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

3 325 258

2 374 648

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз  (6120)

630

21 953 896

27 763 292

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)

640

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

 

 

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

 

 

Олинган бўнаклар (6300)

670

866 485

799 281

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

1 824 655

3 387 720

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

11 619

 

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

530 879

64 442

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

88 940

108 617

Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

491 202

395 091

Қисқа муддатли  банк кредитлари (6810)

730

4 317 819

12 610 727

 

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

20 594 010

14 382 976

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

 

 

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

92 235

68 950

II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)

770

54 096 998

61 955 744

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

58 909 059

67 079 596

12.

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум

010

66 662 227

 

77 639 885

 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи

020

 

60 655 704

 

70 070 980

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

 

6 006 523

 

 

7 568 905

 

Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:

040

 

6 131 632

 

6 940 018

Сотиш харажатлари

050

 

91 699

 

111 724

Маъмурий харажатлар

060

 

743 391

 

852 492

Бошқа операцион харажатлар

070

 

5 296 542

 

5 975 802

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

 

 

 

 

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

1 303 343

 

519 547

 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)

100

1 178 234

 

1 148 434

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

 

9 347

 

 

1 095

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

9 347

 

761

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

 

 

 

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар

140

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

 

 

334

 

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

(сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

 

576 233

 

487 741

 

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

 

484 049

487 741

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

54 089

 

 

 

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

 

38 095

 

 

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

 

 

 

 

Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

 

611 348

 

 

661 788

 

Фавқулотдаги фойда ва зарарлар

230

 

 

 

 

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

 

611 348

 

 

661 788

 

Даромад (фойда) солиғи

250

 

151 824

 

181 752

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

 

36 014

 

38 342

Ҳисобот даврининг соф фойдаси  (зарари)

(сатр.240-250-260)

270

423 510

 

441 694

 


13. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотининг номи:

«Leksan Info» МЧЖ

Лицензия берилган сана:

15.02.2008 й.

Лицензия рақами:

00346

Хулоса тури:

ижобий

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

27.04.2015 й.

Аудиторлик хулосасининг рақами:

 

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Э.Умирзоқов

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****

 

14.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи

Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

1.

Меликов Убайдулло Мустафокулович

Ташкент ш.  М.Улугбек. тум.

Паркент кўчаси 27 уй.

АК «Уздонмахсулот» -51%

Кузатув кенгаши аъзоси

2010 й.

 

2.

Хасанов Баходир Рамзиддинович

Ташкент ш. Шайхантахур  тумани Ахил кўчаси-2.15

АК «Уздонмахсулот» -51%

Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

3.

Ниёзов Феруз Джаббарович

Ташкент ш.  Ю.Абад.т-н.  Фирдавсий кўчаси  48.

АК «Уздонмахсулот» -51%

Кузатув кенгаши аъзоси

28.06.2012 й.

4.

Ахраров Анвар Хамидуллаевич

Ташкент ш. Шайхантахур   т-н. Хуршид кўч., туп.Свезистов 4 уй

АК «Уздонмахсулот» -51%

Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

5.

Хаитов Шухрат Махмудович

Ташкент ш.

Ю.Абадский т-н Чимкентский тракт д-2а,кв-1.

СП ООО <STOCK-INVEST> - 14.38% Кузатув кенгаши аъзоси

23.06.2011 й.

6.

Кайрлапов Александр Айтымович

Ташкент ш. М.Улуггбек т-н М-в Кора-су 6, д-22, кв-46

СП ООО <STOCK-INVEST> - 14.38% Кузатув кенгаши аъзоси

28.09.1998 й.

7.

Юлдашбаев Собиржон Ортикович

Ташкент ш., Шайхантахур т-н, ул.Хизмат-21.

акциядор - 1,08%              Кузатув кенгаши аъзоси

17.04.2006 й.

8

Кувватов Кахрамон Турсунмахамадович

г.Ташкент Хамзинский р-н

ул.Эльбека, 39-2/6

Бошқарув раиси

2011 г.

9.

Абдухакимов Абдурахмон Абдумажидович

Г.Ташкент Олмазор р-н В.Джумаев 1 пр., д-35.

Ишлаб чиқариш бўйича директор

2013 г.

10.

Холмухаммедов Бобир Махкамович

г.Ташкент  Хамзинский р-н ул.Илтифот 13.

Молия ва сотув бўйича директор

2013 г.

11.

Ходжаев Суннатилла Убаевич

г.Ташкент

 Сергели 5,1-30

Ишлаб чиқариш бошлиғи

2013 г.

12.

Мирзаев Хасан Хусанович

г.Ташкент  Хамзинский р-н

ул.Заркент-55

АЖ филиали бошлиғи

2014 г.

13.

Эшмаматов Абдумурод Махмудович

г.Ташкент Сергелийский р-н

Сергели - 2-1-76

бош хисобчи в.б.

2011 г.

14.

Азимов Ахбор Адылович

г.Ташкент

Кичик Бешёгоч-23

Бош технолог

2008 г.