Ишонч тел.: 71-289-62-16

“Galla-Alteg” АЖнинг 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи

Тошкент шахар, Яшнобод туман давлат солиқ инспекцияси

Ҳисоботни тасдиқлаш санаси : 04.02.2016 й. ___________________________________________________________________________________

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Galla-Alteg Aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

Galla-AltegAJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шахар

Почта манзили:

100060, Тошкент ш., яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй.

Электрон почта манзили:*

gallaalteg@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

www.gallaalteg.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Тошкент ш. “AGROBANK АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали

Ҳисоб рақами:

20210000100232461001

МФО:

00454

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

 

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

200547594

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

00959694

ХХТУТ:

19211

МҲОБТ:

1726290

5.

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

2,48

 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

0,85

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

0,03

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

9,03

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

0,11

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

Оддий акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

309 сўм 85 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

124%

Имтиёзли акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

459 сўм 60 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

183,8 %

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

бир дона қимматли қоғозга сўмда:

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

 

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

Оддий акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

21 281 418

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

19 159 113

Имтиёзли акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

116 364

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

8.

МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

1.

29.09.2015 й.

А.Абдухакимов

Бош мухандис

Кузатув кенгаши  йиғилиши

таркибдан чиқарилган

2.

30.11.2015 й.

А.Қодиров

Ишлаб чиқариш бўйича директор

Кузатув кенгаши йиғилиши

сайланган

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

 

Қимматли қоғознинг тури:

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

 

Жойлаштириш шакли:

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

 

10.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

1.

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

03

29.05.2015 й.

08.06.2015 й.

2.

Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар

05

29.05.2015 й.

08.06.2015 й.

 

3.

Эмитет  ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги.

15

 

29.05.2015 й.

 

08.06.2015 й.

 

4.

Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш, эмитетнинг қимматли қоғозлари бўйича даромадларни тўлашнинг бошланганлиги ва тугалланганлиги.

16

 

 

29.05.2015 й.

 

 

08.06.2015 й.

 

5.

Жамият афилланган шахсларнинг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнингмиқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар.

19

 

 

29.05.2015 й.

 

 

08.06.2015 й.

 

6.

Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар

05

29.09.2015 й..

02.10.2015 й

 

7.

Жамият афилланган шахсларнинг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг миқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар

19

 

29.09.2015 й.

 

02.10.2015 й.

 

8.

Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар

08

30.11.2015 й.

04.12.2015 й.

 

9.

Жамият афилланган шахсларнинг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг миқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар.

36

 

30.11.2015 й.

 

04.12.2015 й.

11.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи


Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1. Узоқ муддатли активлар

 

 

 

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300)

010

11 345 213

11 350 028

Эскириш суммаси

011

6 669 378

7 595 110

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011)

012

4 675 835

3 754 918

Номоддий активлар:

 

 

 

Бошланғич қиймати (0400)

020

 

 

Амортизация суммаси (0500)

021

 

 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021)

022

 

 

Узоқ муддатли инвестициялар, жами

(сатр.040+050+070+080), шу жумладан:

030

1 054 706

1 063 806

Қимматли қоғозлар

040

409 441

409 441

Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

640 265

640 365

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

 

 

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

 

 

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

5 000

5 000

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

853 898

8 342 504

Капитал қуйилмалар (0800)

100

1 559 132

3 150 527

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940)

110

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

120

 

 

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120)

130

8 143 571

16 311 755

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан:

140

32 925 870

33 676 937

Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600)

150

32 314 063

32 523 042

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

Тайёр махсулот (2800)

170

447 665

1 100 546

Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси)

180

164 142

53 349

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

 

 

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

 

 

Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310)

210

15 981 072

15 701 056

шундан: муддати ўтган

211

 

 

Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

156 999

29 942

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

240

116

78 820

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

37 197

68 231

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

15 065 558

14 361 832

Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

121 260

491 488

Мақсадли давлат жамғармалари  ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари  (4500)

280

68 940

6 963

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

 

 

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

63 711

107 285

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

467 291

556 495

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

 

9 334 595

 

1 950 201

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

 

 

Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

2 029

42 022

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

971

1 600 397

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

 

9 331 595

 

307 782

Қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

 

 

Бошқа жорий активлар (5900)

380

950 069

950 069

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380)

390

 

59 191 606

 

52 278 263

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

67 335 177

68 590 018

Пассив

 

 

 

I. Ўз маблағлари манбалари

 

 

 

Устав капитали (8300)

410

639 863

636 863

Қўшилган капитал (8400)

420

249 909

249 909

Резерв капитали (8500)

430

2 889 681

2 864 172

Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600)

440

 

 

Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

1 580 380

3 067 757

Мақсадли тушумлар (8800)

460

 

 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)

470

19 600

19 600

I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470)

480

5 379 433

6 841 301

II. Мажбуриятлар

 

 

 

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами

(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

 

 

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

 

 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120)

520

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 

530

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

 

 

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

 

 

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

 

 

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

 

 

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

 

 

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900)

590

 

 

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760)

600

 

61 955 744

 

61 748 717

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

34 962 041

41 047 114

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

602

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

2 374 648

2 606 458

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз  (6120)

630

27 763 292

36 045 241

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)

640

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

 

 

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

 

 

Олинган бўнаклар (6300)

670

799 281

1 086 276

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

3 387 720

200 297

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

 

 

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

64 442

498 169

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

108 617

83 927

Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

395 091

469 428

Қисқа муддатли  банк кредитлари (6810)

730

12 610 727

11 661 945

 

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

14 382 976

9 039 658

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

 

 

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

68 950

57 318

II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)

770

61 955 744

61 748 717

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

67 335 177

68 590 018

12.

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум

010

77 639 885

 

91 068 655

 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи

020

 

70 070 980

 

81 228 495

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

 

7 568 905

 

 

9 840 160

 

Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:

040

 

6 940 018

 

8 742 659

Сотиш харажатлари

050

 

111 724

 

124 500

Маъмурий харажатлар

060

 

852 492

 

962 707

Бошқа операцион харажатлар

070

 

5 975 802

 

7 655 452

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

 

 

 

 

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

519 547

 

796 498

 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)

100

1 148 434

 

1 893 999

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

 

1 095

 

1 159 496

 

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

761

 

2 848

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

 

 

 

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар

140

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

334

 

1 156 648

 

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

(сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

 

487 741

1 011 792

 

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

 

487 741

628 218

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

 

 

 

383 574

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

 

 

 

 

Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

 

661 788

 

 

2 041 703

 

Фавқулотдаги фойда ва зарарлар

230

 

 

 

 

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

 

661 788

 

 

2 041 703

 

Даромад (фойда) солиғи

250

 

181 752

 

317 260

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

 

38 342

 

137 728

Ҳисобот даврининг соф фойдаси  (зарари)

(сатр.240-250-260)

270

441 694

 

1 586 715

 


13. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотининг номи:

«GRANIT AUDIT» МЧЖ

Лицензия берилган сана:

22.01.2014  й.

Лицензия рақами:

АФ № 00731

Хулоса тури:

ижобий

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

04.04.2016 й.

Аудиторлик хулосасининг рақами:

 

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Б.О.Хужаев

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****

 

14.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи

Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

1.

Меликов Убайдулло Мустафокулович

Ташкент ш.  М.Улугбек. тум.

Паркент кўчаси 27 уй.

«Уздонмахсулот» АК  кадрлар бўлими бошлиғи-

Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

 

2.

Хасанов Баходир Рамзиддинович

Ташкент ш. Шайхантахур  тумани Ахил кўчаси-2.15

«Уздонмахсулот» АК НТБ бошлиғи -

Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

3.

Ниёзов Феруз Джаббарович

Ташкент ш.  Ю.Абад.т-н.  Фирдавсий кўчаси  48.

«Уздонмахсулот» АК - ДР ва УТЭБ бошлиғи

Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

4.

Ахраров Анвар Хамидуллаевич

Ташкент ш. Шайхантахур   т-н. Хуршид кўч., туп.Свезистов 4 уй

«Уздонмахсулот» АК МТ ва СБ -

Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

5.

Хаитов  Шухрат  Махмудович

Ташкент ш.

Юнусобод тум.ул.Чимкентский тракт д-2а, кв-1

Кузатув кенгаши аъзоси.

29.05.2015 й.

6.

Юлдашбаев Собиржон Ортиқович

Тошкент ш. Сергили тум.Сергили-6, 12-9

“Охангарондон” АЖ иктисодчи – Кузатув кенгаши аъзоси

29..05.2015 й.

7.

Кайрлапов Александр Айтымович

Ташкент ш. М.Улуггбек т-н М-в Кора-су 6, д-22, кв-46

СП ООО <STOCK-INVEST> - Директор ўринбосари-  Кузатув кенгаши аъзоси

29.05.2015 й.

8

Кувватов Кахрамон Турсунмахамадович

Ташкент ш.  Хамзинский р-н

ул.Эльбека, 39-2/6

Бошқарув раиси

29.05.2015 й.

9.

Кадиров Абдуворис Абдувоситович

Ташкент ш. Юнусабод р-н. Бодомзор кўчаси 7-туп.8 уй. 

Ишлаб чиқариш бўйича директор

30.11.2015 й.

10.

Холмухаммедов Бобир Махкамович

г.Ташкент  Хамзинский р-н ул.Илтифот 13.

Молия ва сотув бўйича директор

29.05.2015 й.

11.

Ходжаев Суннатилла Убаевич

г.Ташкент

 Сергели 5,1-30

Ишлаб чиқариш бошлиғи

29.05.2015 й.

12.

Мирзаев Хасан Хусанович

г.Ташкент  Хамзинский р-н

ул.Заркент-55

“Тошкент”ДҚҚ филиали бошлиғи

29.05.2015 й.

13.

Эшмаматов Абдумурод Махмудович

г.Ташкент Сергелийский р-н

Сергели - 2-1-76

бош хисобчи в.б.

29.05.2015 й.

14.

Азимов Ахбор Адылович

г.Ташкент

Кичик Бешёгоч-23

Бош технолог

29.05.2015 й.