Ишонч тел.: 71-289-62-16

“Galla-alteg” АЖ нинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи

Тошкент шахар, Яшнобод туман давлат солиқ инспекцияси

Ҳисоботни тасдиқлаш санаси : 17.05.2017 й. ___________________________________________________________________________________

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

Galla-Alteg Aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

Galla-AltegAJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шахар

Почта манзили:

100060, Тошкент ш., яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй.

Электрон почта манзили:*

gallaalteg@mail.ru

Расмий веб-сайти:*

www.gallaalteg.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Тошкент ш. “AGROBANK” АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали

Ҳисоб рақами:

20210000100232461001

МФО:

00454

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

 

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

200547594

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

144

КТУТ:

00959694

ХХТУТ:

19211

МҲОБТ:

1726290

5.

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

2,03

 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

0,83

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

0,003

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

8,2

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

0,28

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

Оддий акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

407  сўм 26 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

162,9%

Имтиёзли акциялар бўйича*

бир дона акцияга сўмда:

608 сўм 98 тийин

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

243,5 %

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

бир дона қимматли қоғозга сўмда:

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

 

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

Оддий акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Имтиёзли акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

8.

МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

1.

18.05.2016            02.06.2016

Жумаев Нодир Жаханович

«Ўздонмахсулот» АК И ва ЯТЖЭБ етакчи мухандиси

Акциядорларнинг умумий йигилиши

сайланган

2.

18.05.2016           02.06.2016

Примов Камилжон Каримович

“Ўздонмахсулот” АК АБКМБ етакчи мутахасиси

Акциядорларнинг умумий йигилиши

сайланган

3.

18.05.2016            02.06.2016

Кадиров Абдуворис

Абдувоситович

«Galla-Alteg» АЖ ишлаб чиқариш бўйича директор

Акциядорларнинг умумий йигилиши

сайланган

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

 

Қимматли қоғознинг тури:

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

 

Жойлаштириш шакли:

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

 

10.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

1.

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

06

 

18.05.2016 й.

 

26.05.2016 й.

2.

Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги

31

30.05.2016 й.

30.05.2016 й.

 

3.

Эмитент ўзининг қимматли қоғозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги.

32

 

18.05.2016 й.

 

26.05.2016 й.

 

4.

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

06

 

08.08.2016 й.

 

 

15.08.2016 й.

 

5.

Жойлашган ер (почта манзили) ўзгариши

02

 

08.08.2016 й.

 

28.08.2016 й.

11.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи


Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1. Узоқ муддатли активлар

 

 

 

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300)

010

12231194

26694383

Эскириш суммаси

011

8213661

9924721

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011)

012

4017533

16769662

Номоддий активлар:

 

 

 

Бошланғич қиймати (0400)

020

 

 

Амортизация суммаси (0500)

021

 

 

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021)

022

 

 

Узоқ муддатли инвестициялар, жами

(сатр.040+050+070+080), шу жумладан:

030

1063806

1142806

Қимматли қоғозлар

040

409441

409441

Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

649365

728365

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

 

 

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

 

 

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

5000

5000

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

8652625

460454

Капитал қуйилмалар (0800)

100

3437493

1051719

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940)

110

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

120

 

 

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120)

130

17171457

19424641

II. Жорий активлар

 

 

 

Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан:

140

33676937

38816493

Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600)

150

32523042

37666940

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

Тайёр махсулот (2800)

170

1100546

711766

Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси)

180

53349

437787

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

 

 

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

 

 

Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310)

210

15701056

16612758

шундан: муддати ўтган

211

 

 

Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

29942

115528

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

240

78820

9770

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

68231

33300

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

14361832

15117578

Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

491488

144427

Мақсадли давлат жамғармалари  ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари  (4500)

280

6963

9913

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

 

 

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

107285

111284

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

556495

1070958

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

1950201

223302

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

 

 

Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

42022

37752

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

1600397

21394

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

307782

164156

Қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

 

 

Бошқа жорий активлар (5900)

380

950069

232813

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380)

390

52278263

55885366

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

69449720

75310007

Пассив

 

 

 

I. Ўз маблағлари манбалари

 

 

 

Устав капитали (8300)

410

639863

639863

Қўшилган капитал (8400)

420

249909

249909

Резерв капитали (8500)

430

3723874

3657072

Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600)

440

 

 

Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

3067757

3577877

Мақсадли тушумлар (8800)

460

 

 

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)

470

19600

19600

I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470)

480

7701003

8144321

II. Мажбуриятлар

 

 

 

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами

(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

 

 

8267009

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

 

 

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120)

520

 

 

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 

530

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

 

 

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

 

 

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

 

 

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

 

8267009

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

 

 

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900)

590

 

 

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760)

600

 

61748717

 

58898677

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

 

41047114

 

35469964

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

602

 

 

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

2606458

2484947

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

 

 

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз  (6120)

630

36045241

28486858

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)

640

 

 

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

 

273671

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

 

 

Олинган бўнаклар (6300)

670

1086276

1125030

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

200297

916585

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

 

 

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

498169

790212

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

83927

297749

Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

469428

867907

Қисқа муддатли  банк кредитлари (6810)

730

11661945

8793676

 

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

9039658

14635037

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

 

 

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

57318

227005

II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)

770

61748717

67165686

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

69449720

75310007

12.

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

даромадлар (фойда)

харажатлар (зарарлар)

Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум

010

91068655

 

102585404

 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи

020

 

81228495

 

88950040

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

 

9840160

 

 

13635364

 

Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:

040

 

8742659

 

12473319

Сотиш харажатлари

050

 

124500

 

175540

Маъмурий харажатлар

060

 

962707

 

1284276

Бошқа операцион харажатлар

070

 

7655452

 

11010503

Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари

080

 

 

 

 

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

796498

 

1600789

 

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)

100

1893999

 

2762834

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

 

1159496

 

 

340756

 

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

2848

 

1835

 

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

 

 

263071

 

Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар

140

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

1156648

 

75850

 

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

 

 

 

 

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

(сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

 

 

1011792

 

 

1197752

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

 

628218

 

1197752

Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

 

 

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

 

383574

 

 

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

 

 

 

 

Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

2041703

 

1905838

 

Фавқулотдаги фойда ва зарарлар

230

 

 

 

 

Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

 

2041703

 

 

1905838

 

Даромад (фойда) солиғи

250

 

317260

 

489175

Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

 

137728

 

113186

Ҳисобот даврининг соф фойдаси  (зарари)

(сатр.240-250-260)

270

 

1586715

 

 

1303477

 


13. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотининг номи:

«GRANIT AUDIT» МЧЖ

Лицензия берилган сана:

22.01.2014  й.

Лицензия рақами:

АФ № 00731

Хулоса тури:

ижобий

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

10.04.2017 й.

Аудиторлик хулосасининг рақами:

 

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Хужаев Бахтиёр Одилхонович

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****

14.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи

Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

1.

Меликов Убайдулло Мустафокулович

Ташкент ш.  М.Улугбек. тум.

Паркент кўчаси 27 уй.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори-

Кузатув кенгаши раиси

18.05.2016 й.

 

2.

Хасанов Баходир Рамзиддинович

Ташкент ш. Шайхантахур  тумани Ахил кўчаси-2.15

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори -

Кузатув кенгаши аъзоси

18.05.2016 й.

3.

Ниязов Феруз Джаббарович

Ташкент ш.  Ю.Абад.т-н.  Фирдавсий кўчаси  48.

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори

Кузатув кенгаши аъзоси

18.05.2016 й.

4.

Ахраров Анвар Хамидуллаевич

Ташкент ш. Шайхантахур   т-н. Хуршид кўч., туп.Свезистов 4 уй

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори               Кузатув кенгаши аъзоси

18.05.2016 й.

5.

Жумаев Нодир Жаханович

Ташкент шахар  Чиланзор тум.6-40-15

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори            Кузатув кенгаши аъзоси.

18.05.2016 й.

6.

Примов Камилжон Каримович

Тошкент ш. Сергили тум.Сергили-6, 12-9

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори              Кузатув кенгаши аъзоси

18..05.2016 й.

7.

Кайрлапов Александр Айтымович

Ташкент ш. М.Улуггбек т-н М-в Кора-су 6, д-22, кв-46

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қарори                        Кузатув кенгаши аъзоси

18.05.2016 й.

8

Кувватов Кахрамон Турсунмахамадович

Ташкент ш.  Хамзинский р-н

ул.Эльбека, 39-2/6

Бошқарув раиси

18.05.2016 й.

9.

Кадиров Абдуворис Абдувоситович

Ташкент ш. Юнусабод р-н. Бодомзор кўчаси 7-туп.8 уй. 

Ишлаб чиқариш бўйича директор

18.05.2016 й.

10.

Холмухаммедов Бобир Махкамович

г.Ташкент  Хамзинский р-н ул.Илтифот 13.

Молия ва сотув бўйича директор

18.05.2016 й.

11.

Ходжаев Суннатилла Убаевич

г.Ташкент

 Сергели 5,1-30

Ишлаб чиқариш бошлиғи

18.05.2016 й.

12.

Мирзаев Хасан Хусанович

г.Ташкент  Хамзинский р-н

ул.Заркент-55

“Тошкент”ДҚҚ филиали бошлиғи

18.05.2016 й.

13.

Эшмаматов Абдумурод Махмудович

г.Ташкент Сергелийский р-н

Сергели - 2-1-76

бош хисобчи в.б.

18.05.2016 й.

14.

Азимов Ахбор Адылович

г.Ташкент

Кичик Бешёгоч-23

Бош технолог

18.05.2016 й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ижроия органи раҳбари                                                                                  Қ.Т.Қувватов


                     Бош бухгалтер                                                                                                  А.М.Эшмаматов


                    Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс                                     Х. М.Мансуров